Anal kanal etrafında bulunan bezler ve duktusların tıkanıklığına bağlı olarak ortaya çıkan akut inflamasyondur. 4 tipi mevcuttur:

  1. Perianal Apse: Anorektal apselerin en sık görülen şeklidir (%40-50). Dışkılama ve oturma esnasında ağrının arttığı bir şişlikle kendini gösterir. Hastanın ateşi yüksektir.
  2. Iskiorektal Apse: Gluteal (kalça, kaba etler) bölgede kızarıklık , ağrı ve şişlikle kendini gösterir.
  3. Intersfinkterik Apse:Hastalar özellikle dışkılama esnasında artan ağrı, şişlik rahatsızlık hissinden şikayetçi olurlar.
  4. Supralevator Apse: En az görülen anorektal apse tipidir. Anüs çevresinde ve gluteal bölgede rahatsızlığa yol açar.

Anorektal apselerde tanı hastanın hikayesi, rektal muayene ve gerekirse anaskopi- proktosigmoidoskopi ( anüsten ışıklı aletler yardımı ile yapılan incelemeler) yapılarak konulur. Tedavi, apse tipine göre lokal veya genel anestezi ile drenajdır.