Kaşıntı, kanama, kitle, ağrı, şişkinlik gibi belirtilerle kendini gösteren ve toplumda çok sık rastlanan bir hastalıktır. Ortaya çıkmasına kalıtım, kabızlık, beslenme alışkanlıkları gibi bir çok faktör yol açar. Anal kanalda yer alan hemoroid yastıklar üzerinde fibromüsküler dokunun bozulması, anal yastıkların aşağı doğru yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkarlar. Eksternal (dış), internal (iç) olmak üzere 2 grupta toplanabilirler. Ayrıca hastalığın şiddetine göre de 4 derecede sınıflandırılırlar. 1. derece hemoridler lümene doğru çıkıntı yapar, 2. derece hemoroidler dışkılama sırasında dışarı çıkar ve sonra kendiliğinden içeri girerler, 3. derece hemoidler ancak elle içeri itmekle anüsten içeri girerler, 4. derece hemoroidler ise devamlı olarak anal kanal dışında kalırlar.

image08

Eksternal hemoroidler bazen tromboze olurlar ve çok şiddetli ağrıya yol açarlar.En sık görülen belirtileri, dışkılama sırasında veya sonrasında oluşan kanamadır. Tromboze ya da ülsere olduklarında ağrıya yol açarlar.

image10

Tanı, muayene, anaskopi- proktosigmoidoskopi (anüsten ışıklı aletler yardımı ile yapılan incelemeler), gerekirse kolonoskopi ve kolon grafisi ile konulur. Normal şartlarda hemoroidal hastalık kolorektal kanserler için bir risk oluşturmaz, ancak bu tür kanserlerin bulgularından birisi olan kanama şikayeti hemoroidal hastalığa bağlandığından teşhiste gecikmeye yol açar. Proktosigmoidoskopi, kolonoskopi, kolon grafisi gibi ileri kolon ( kalın bağırsak) segmentlerinin değerlendirilmesini amaçlayan tetkiklerdir.

Medikal tedavi, sadece kanaması olan 1. ve 2. derece hemoroidal hastalıklarda uygulanır. Beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, anal bölge temizliğinin sağlanması, sıcak oturma banyoları, kabızlık veya ishalin düzenlenmesi yararlıdır.

Ancak gangrene, ülsere veya tromboze hemoroidlerde ve medikal tedaviye cevap alınamayan olgularda değişik girişimsel tedavi yöntemleri uygulanır. Bunlar:

  1. Skleroterapi: Sklerozan maddelerin enjeksiyonu ile yapılır.
  2. Lastik bant ligasyonu
  3. Cerrahi Hemoroidektomi
  4. Infrared koagülasyon: ınfrared ışıktan sağlanan ısı etkisi ile dokuda protein koagülasyonu oluşturulur.
  5. PPH stapler hemoroidopeksi: Özellikle hemoroidal yastıkçıklarla birlikte anal kanal mukozasının da çepeçevre dışarı doğru sarktığı hastalarda uygulanan bir cerrahi tedavi yöntemidir.

Uygulanak yöntem hastalığın durumuna ve cerrahın tercihine göre değişir.