Sıklıkla sakrokoksigeal (kuyruk sokumu) bölgesinde görülen bir hastalık olmakla birlikte, vücudun koltuk altı, kasıklar, göbek gibi bir çok bölgesinde oluşabilecek bir hastalıktır. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Subdermal bölgede kıl kökünün olması ve bu bölgelerde oluşan küçük travmalar sonucu ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Kılların içe doğru büyümesi kist oluşumu ve tekrarlayan enfeksiyona yol açar. Hastalarda ağrı, ateş, akıntı ortaya çıkar. Zaman zaman apse oluşumu gözlenir.

Apse geliştiğinde drene edilmesi gereklidir. Tedavide formaldehit enjeksiyonları, lazer uygulamaları gibi bir çok yöntem tariflenmekle birlikte, kesin tedavisi cerrahi yöntemlerle yapılır. Eksizyon yapıldıktan sonra:

  • primer kapama
  • yaranın açık bırakılarak sekonder iyileşme
  • gerftleme uygulanır.
  • En etkili yöntem eksizyonla birlikte limberg fasiokütan flebi veya z-plasti yöntemleri ile bölgenin kapatılmasıdır. Bu yöntemler uygulandığında nüks oranı oldukça azalır. Hastanın erken dönemde mobilize olması, yöntemin en önemli avantajlarıdır.